Forskningsbaserad talent management

 

Högpresterande organisationer som arbetar framgångsrikt med talent management vet vilka talanger de har i pipeline och var gapen finns som behöver fyllas på. De vet hur man ska utveckla talanger genom att se till att de är i rätt roller och funktioner. De arbetar kontinuerligt med talangernas karriärutveckling och engagemang för att behålla dem. De utmärker sig genom att arbeta systematiskt med kompetensmodeller baserade på aktuell forskning och moderna verktyg. De mäter potential för att neutralisera effekter av personkemi eller allmänt tyckande och erbjuder en mer framgångsrik metod än att intuitivt "rösta fram" talanger som inte har mycket med faktiskt potential att göra.

 

Talent management med Framgångsprofiler™

Decision Dynamics metodik och verktyg för talent management utgår från ett Leadership Pipeline-perspektiv. Det är vetenskapligt bevisat att det krävs olika typer av kompetenser på olika ledarskapsnivåer. Likaså är det klarlagt att en av de största fallgroparna är att förväxla prestation och potential. Det står utan tvivel att prestation på en nivå inte på något sätt kan förutsäga potential på nästa. Utifrån världens största studie av leadership pipeline av ledare i hela världen, på olika nivåer och i olika branscher, har Decision Dynamics identifierat hur kompetenser översätts till profiler för olika nivåer. Dessa framgångsprofiler finns tillgängliga för er att jämföra och utveckla era talanger mot.

 

Kompetensbibliotek™ för talent management

Decision Dynamics Kompetensbibliotek™ för talent management är direkt mappat med våra mätverktyg. Det gör att du slipper "black box"-fenomen. Ledare förstår hur det hänger samman med affärsverksamheten och talangerna vet vad de behöver utveckla. HR kan effektivisera sin talent management-process och fokusera på att utveckla, behålla och engagera talangerna.

 

Decision Dynamics verktyg och metoder för talent management utmärker sig genom att:

  • Fokusera på engagemang och motivation
  • Mäta operativ stil - avgörande för potential men mycket svår att få fram via intervjuer
  • Illustrera potential och utvecklingsområden i tillgängliga grafer
  • Erbjuda kompetensbibliotek som är direkt relaterat till det som mäts

 

  Decision Dynamics
  Assess™ Select™ Develop™
Skapa framgångsprofiler för olika nyckelpositioner som underlag för bättre urval och utveckling      
Identifiera chefers och medarbetares olika styrkor och talanger      
Mät och bedöm talang och engagemang utifrån prestation och potential för nuvarande och möjliga framtida roller      
Identifiera och välj ut speciellt talangfulla personer med god passform för nyckelpositionerna till särskilda talangprogram och erbjud olika karriärvägar      
Engagera och utveckla talangerna genom motiverande och kompetensutvecklande arbetsuppgifter, projekt och karriärvägar      
Förverkliga och dra nytta av talangernas potential i utmanande positioner och projekt      
Utveckla talangerna för bättre prestationer i nuvarande och framtida roller      
Behålla nyckeltalanger genom fortsatt individuell drivkraftsbaserad utveckling      

 

Vill du veta mer om talent management?

Arbetar du med talangutveckling och vill veta mer om vår forskningsbaserade metodik och moderna verktyg för talent management? Kontakta oss på telefon 046-18 15 30 eller maila på info@decisiondynamics.se. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig.