Offentlig sektor

 

Den offentliga sektorn har för uppdrag att leverera tjänster till samhällets medborgare, tjänster som ska vara rättssäkra, hålla god kvalitet och bygga på goda värdegrunder. Samtidigt är offentliga aktörer ställda under en politisk dagordning, vilket ofta innebär besparingar och förändringsarbete, där tjänstemän måste utföra samma arbete för mindre resurser. Det blir då särskilt viktigt att förstärka den offentliga sektorns engagerande ledarskap, genom utvärderingar och belöningar som tar till vara på personalens drivkrafter. Med en mer engagerad personal blir driftkostnaderna lägre och arbetsinsatserna starkare, för både medborgarnas och de anställdas bästa.

Decision Dynamics har stor erfarenhet av konsultuppdrag och leverans av tjänster till offentliga och politiskt styrda verksamheter, med en spännvidd som omfattar kommunal sektor, landsting, politiska EU-organ och FN-politiska ledarskapsutbildningar. Fokus har i huvudsak varit att:

  • Skapa och stärka ett engagerande ledarskap
  • Attrahera personal med hög kompetens
  • Minska kostnader och personalomsättning
  • Förstärka kommunikationsförmågan och teamarbete under press

Många av våra certifierade konsulter har specialistkompetens inom dessa sektorer. Kontakta oss för referenser.