Engagerande frukostmöte om hemligheter att lyckas med fusioner

2019-11-15
Professor Rikard Larsson var gästtalare på Advokatfirman Sigeman & Co och BizDevNet Consultings frukostmöte i Malmö den 15/11 om hemligheterna att lyckas med företagsförvärv och fusioner. Två från respektive värdföretag var också på plats för att prata kring detta tema. Stämningen var god och många kontakter för fortsatta samarbetsdiskussioner skapades. Om detta är ett ämne som du skulle vilja prata med Rikard om, kan du nå honom på hans e-postadress rikard.larsson@decisiondynamics.se.

<< Tillbaka