Konsulter

 

Den mycket mångfacetterade konsultbranschen behöver konkurrera med ledande kunskap, engagerande konsulter, effektiva leverenser av värdefulla bidrag till sina kunders verksamheter. Detta gör denna bransch speciellt personalintensiv där det gäller att attrahera, välja, leda, utveckla och behålla så bra konsulttalanger som möjligt.

Decision Dynamics har levererat kunskap, certifiering, verktyg och tjänster till en bred uppsättning konsulter. De sträcker sig från världens ledande chefsrekryteringsföretag Korn/Ferry International till nationella ledarskapskonsulter som Center for Ledelse i Danmark och utbildningsföretag som Mindset. Där finns stora internationella konsultorganisationer kring olika lösningar för bl a olje- och IT-branscherna som Aker Solutions, Kvaerner och Logica, samt många olika specialiserade HR-konsulter som ABC Karriär & Kompetens, Verto och Wise.

Vi hjälper konsulter med bland annat:

  • Rekryteringsverktyg för att välja ut, intervjua och ge feedback till kandidater och stödja on-boarding av utvalda personer till nya positioner
  • Bedömningsverktyg för att analysera och utveckla prestationer och potential hos olika anställda i sina nuvarande och eventuella alternativa positioner
  • Utvecklingsverktyg för att öka och förverkliga individuella personers talanger i olika positioner, team och organisationer
  • Karriärverktyg för att öka personers självinsikt och utveckling av engagerande karriärer i samband med coachning och outplacement
  • Engagemangsverktyg för att mäta, utveckla och bättre leda personers, gruppers och organisationers engagemang

Kontakta oss för att såväl diskutera hur våra verktyg kan stödja er konsultverksamhet som att få referenser till konsulter som vi har certifierat till att använda dessa olika verktyg med sina respektive klienter.