Karriär & coachning

 

Många strävar efter en karriär som egentligen inte motiverar dem. Detta påverkar såväl engagemang som resultat i organisationer. Ett av de effektivaste sätten att skapa engagemang och resultat är att arbeta med att hitta utvecklingsvägar som är motiverande och därmed tar till vara den potential som olika personer har. Decision Dynamics erbjuder världsledande verktyg för att stödja personer att klargöra vad som är en engagerande utveckling i arbetslivet och att framgångsrikt uppnå denna. Vilken karriär som är bäst för olika personer beror framförallt på deras drivkrafter.

 

Rekommenderade verktyg för karriär & coachning

Beroende på behov och sammanhang kan olika verktyg, enskilt eller tillsammans, vara särskilt intressanta för just din coachning. Nedan presenterar vi våra rekommendationer. Gemensamt för alla är att de tillför självinsikt och hjälpmedel för personlig utveckling.

  • För att få insikter om vad som driver och stärker engagemanget i en persons yrkesliv, rekommender vi CareerView, ett av världens ledande karriärverktyg
  • För karriärsamtal som tar fasta på individens personlighet och hur kännedom om olika preferenser kan spela roll för livsval, rekommenderar vi TypeView
  • Utifrån 360View kan man föra konstruktiv coachning utifrån individens situation och kompetenser, baserat på omdömen från nyckelpersoner i omgivningen. 

Decision Dynamics har ett globalt nätverk av konsulter, som kan assistera med karriärplanering, coachning och andra tjänster vid behov. Hör gärna av er om ni vill veta mer om hur vi eller någon av våra partners kan hjälpa er organisation.