Handel

 

Detaljhandeln är en stor bransch med ofta tuff konkurrens om marknadsandelar där ledarskap, personal och engagemang spelar särskilt stora roller. Det är i mycket få branscher som en så stor andel av organisationernas totala personal befinner sig i front-office med stora mängder av kundmöten. Här får butikspersonalens sociala kompetens och motivation en stor betydelse för butikernas försäljning då deras engagemang, eller brist därav, direkt påverkar kundernas upplevelse och köpvilja.

Även kostnadssidan påverkas starkt av bl a den ofta höga personalomsättningen där detaljister normalt märker stora skillnader mellan såväl olika länder som olika butiker beroende på bl a hur pass väl butikschefer lyckas rekrytera och engagera sin personal. Med tanke på hur mycket bara en enda person som säger upp sig kostar totalt att ersätta finns det otroligt mycket pengar att vinna på att attrahera, välja ut, leda, utveckla och behålla mer engagerad och engagerande butikschefer och personal.

Organisationer som H&M, IKEA, Norsk Medisinaldepot NMD och Posten Norge har använt Decision Dynamics verktyg och vårt konsultnätverks tjänster för att bland annat:

  • Skapa och stärka ett engagerande ledarskap
  • Välja ut, bedöma och utveckla mer engagerande och effektiva ledare på olika chefsnivåer
  • Identifiera framgångsprofiler för urval och utveckling av nyckelpositioner
  • Stödja mer engagerande utvecklingssamtal och teamutveckling

Kontakta oss för att diskutera vidare hur våra verktyg kan bidra till bättre ledarskap, attraktion, urval, utveckling och behållning av butikschefer och personal.