Forskning

 

Decision Dynamics verktyg och tillvägagångssätt är förankrade i vetenskaplig och internationell forskning, framför allt med rötter i organisationspsykologi och företagsekonomi. Inte bara har vi en 40-årig forskningsbakgrund som stärker validiteten i våra produkter, men vi har även ständigt pågående forskningsinsatser, med artiklar publicerade i exempelvis Harvard Business Review.

I menyn till höger presenteras ett axplock av vårt alster, inklusive våra senaste vetenskapliga artiklar samt Research Nuggets, där vi presenterar våra fortlöpande forskningsrön. Hör gärna av dig om du vill veta mer om våra tidigare publikationer eller om forskningen som vi bedriver.