Case

 

Decision Dynamics verktyg används globalt för olika syften av såväl offentliga som privata organisationer, av olika storlek och inom olika branscher. Några av dessa presenteras här.