Webinarium om Engagerande talangförsörjning av superlinjechefer och HR i samverkan

2020-08-26 09:00
Online

Start: 09.00-09.45

Pris: 0 kr

Pandemi och recession har utmanat våra organisationers talangförsörjning ännu mer. Ny forskning visar dock på att både linjechefer och HR kan förstärka talangförsörjning. Vi har kompletterat främst amerikansk forskning av ett antal framstående ”superchefer” som är mästare på att skapa och utveckla talangflöden med svensk forskning om hur linjechefer och HR kan samverka effektivt med varandra med olika talangmässiga styrkor. Mångfald, helhetssyn och samverkan är tre nyckelord för att skapa mer engagerande talangledarskap av linjechefer och talent management av HR.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

<< Tillbaka